PAGRO is een praktijk voor orthopedagogische en psychologische ondersteuning voor jeugd uit Den Haag en omstreken. Wij richten ons op kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, hun ouders en desgewenst de school.

PAGRO biedt hulp als er een hulpvraag/problemen zijn op gebied van:

de opvoeding
het leren
het gedrag
de motivatie

Door middel van onderzoek helpen wij u om inzicht te krijgen in de factoren die het probleem veroorzaken of in stand houden. Daarbij hoort een ontwikkelingsanamnese waartoe wij u vragen een intakeformulier in te vullen. Hierop bouwen we voort tijdens het intakegesprek. Als uw kind nog jong is voeren we het eerste gesprek graag nog zonder het kind om het niet verder te belasten. We maken gebruik van vragenlijsten en nodigen uw kind uit voor onderzoek op de praktijk. Dit kan betrekking hebben op intelligentie, gedrag, aandacht en geheugen en het executief functioneren. Na verwerking bespreken we de resultaten en stellen in overleg met u een plan op. We kunnen afgestemde begeleiding of behandeling aanbieden. Wij werken desgewenst samen met de school van uw kind, maar doen dit pas na toestemming van u.

Het werkt bij onze praktijk goed om via de e-mail contact op te nemen voor een oriënterend gesprek. Kijk hier voor onze contactgegevens.