U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Mocht u ons niet direct telefonisch kunnen bereiken, stuurt u ons via e-mail uw vragen of opmerkingen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Een verzoek tot contact of aanmelding worden binnen maximaal 5 werkdagen beantwoord. Een aanmelding is pas definitief nadat wij dit telefonisch of per e-mail aan u bevestigd hebben.

Actuele wachttijd: momenteel kunnen er geen nieuwe trajecten gestart worden, wij kunnen u desgewenst telefonisch adviseren over alternatieve zorgverleners

Wij zijn van maandag t/m donderdag aanwezig.

Voordat wij een onderzoek of behandeling kunnen beginnen, vragen wij u om een intakeformulier zo volledig mogelijk in te vullen en ondertekend aan ons te sturen of mee te nemen op het eerste bezoek.

Telefoon
(bij geen antwoord, laat een bericht achter)
06-33352971
Adres (bezoek alleen op afspraak) Westlandseweg 10
2291 PG Wateringen
Website https://www.pagro.nl
E-mail Algemene informatie: praktijk@pagro.nl
ING rekening (IBAN) NL53 INGB 0754 4283 03
t.n.v. S.C. van Gendt

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. PAGRO garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle cliënten. In het contact met scholen en instanties wordt toestemming gevraagd van de betrokkenen. Het melden en declareren bij de gemeente geschiedt via een beveiligde portal.

PAGRO hanteert de Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin zijn o.a. de vijf verplichte stappen opgenomen:

1. In kaart brengen van signalen
2. Overleggen met collega en eventueel raadplegen Veilig Thuis
3. Gesprek met cliënt
4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel Veilig Thuis raadplegen
5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Er is tot nader order geen ruimte voor  stageplekken