Wie is PAGRO?

In de praktijk wordt onderzoek gedaan en advies en begeleiding geboden aan jongeren en hun ouders op divers gebied. Ook scholen en andere onderwijsinstanties hebben inmiddels de weg naar PAGRO gevonden en maken gebruik van de expertise die hier wordt geboden. De laatste jaren is steeds meer ervaring opgedaan met ontwikkelingsproblematiek en problemen van sociaal-emotionele aard, zowel qua onderzoek als behandelmogelijkheden.20161003_130628

PAGRO is opgericht door Annemiek Grootscholten. Zij werkte aanvankelijk in het onderwijs in de leerlingzorg. Ze volgde haar studie orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden met als
specialisatie leerproblemen. Daarna behaalde ze de diagnostiekaantekening en de volgende registraties:
Orthopedagoog generalist
GZ-psycholoog, registratie in het BIG-register als beoefenaar van de individuele gezondheidzorg (gz-psycholoog)
Kinder- en Jeugdpsycholoog-NIP
 EMDR therapeut
Cogmed Coach

20161003_124630Stella van Gendt is bij PAGRO werkzaam als orthopedagoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog. Zij volgde haar studie aan de Rijksuniversiteit Leiden met als specialisatie neuropedagogiek. Daarnaast behaalde ze de volgende registraties:
NVO Basis-orthopedagoog
 NVO Basisaantekening diagnostiek
Kinder- en Jeugdpsycholoog-NIP
Cogmed Coach

Binnen de praktijk is Stella actief in het diagnostisch onderzoek bij leer- en gedragsproblemen en de begeleiding die hierbij past. Zij is actief als hoofdbehandelaar in de Generalistische Basis GGZ en mede-behandelaar in de Specialistische GGZ. Daartoe heeft zij individuele contacten met de kinderen en betrekt zo mogelijk ook ouders/verzorgers en school voor een optimale afstemming.

In het belang van deskundigheidspeil is de praktijk aangesloten bij de betreffende beroepsverenigingen: NVO (orthopedagogen), NIP (psychologen) en VVZB (Zelfkonfrontatiemethode). Daar kan de cliënt terecht bij vragen of klachten.