Ouders zeggen vaak: “We hebben alles al geprobeerd en het helpt niet“. Het kind blijft probleemgedrag vertonen en de ouders zijn op hun beurt  onzeker geworden. Dan is het goed om alles op een rijtje te zetten met behulp van een orthopedagoog. PAGRO helpt ouders om de juiste manier te vinden en door te zetten ook al zien we niet meteen resultaat.

We gaan ervan uit dat probleemgedrag een signaal is. Het gedrag zegt iets over het welbevinden van het kind en over het verloop van de ontwikkeling. We kijken hierbij naar verschillende aspecten van de ontwikkeling zoals de affectieve, de cognitieve en de persoonlijkheidsontwikkeling. Wat is aanleg en wat kan deze aanleg hebben beïnvloed

Als er sprake is van ernstig probleemgedrag kan de opvoeding aan het kind aangepast worden. Deze aanpassing betreft het handelen van de opvoeder en kan betrekking hebben zijn of haar eigen houding, het klimaat of de wijze waarop omgaan met moeilijke situaties.

Via gesprekken worden zowel de ontwikkelingsaspecten als de opvoedingsgewoonten in kaart gebracht. Wat is hun onderlinge wisselwerking? Welke omstandigheden beïnvloeden op beurt het geheel, in positieve zin of vormen juist een risico?

.