Wij denken graag mee met de aanleiding van het onderzoek, kijken graag breder op basis van een hulpvraag, vervolgens stellen we een rapport op en geven een passend advies

De tarieven voor onderzoek en behandeling zijn als volgt:

Standaard tarief , consult (per uur) €    89,50
Intelligentieonderzoek €    565,00
Dyslexie screening (DST) voorloper op dyslexieonderzoek €    255,00
Cogmed Werkgeheugentraining €    660,00

Indien er reeds delen van diagnostiek zijn uitgevoerd, wordt dit benut en in mindering gebracht

De Cogmed en de bovenstaande onderzoeken  vallen niet binnen de vergoede zorg.

Bij niet tijdig afzeggen (24 uur) wordt het consult in rekening gebracht!

Vergoeding

Vanaf 2015 geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg. PAGRO heeft een overeenkomst met de gemeente Haaglanden dat alle gemeenten in de regio omvat.

De verwijzing komt via de huisarts of het wijkteam en geeft aan welke zorgzwaarte nodig is: Basis GGZ of Specialistische GGZ en de klacht of het vermoeden van een DSM stoornis.

Voor de de periode 2018 en 2019 heeft PAGRO een contract met de gemeente Haaglanden voor het aanbieden van BGGZ. Voor hulpvragen gericht op de SGGZ, zal gezocht worden naar doorverwijzing of samenwerking met andere zorgverleners.

PAGRO is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50954121

AGB-codes

Praktijk: 94063529 zorgverlener: 94103468